Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Şimdi küresel alandaki adaletsizliğin arkasındaki çarkları kırma zamanıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'de toplumsal adaletsizliğe sebebiyet veren çarkların kırılması noktasında çok önemli adımlar atıldı. Şimdi küresel alandaki adaletsizliği, bu adaletsizliğin arkasındaki çarkları kırma zamanıdır" dedi.

GÜNDEM 01.01.2023, 22:20
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Şimdi küresel alandaki adaletsizliğin arkasındaki çarkları kırma zamanıdır
İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) işbirliğinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü'nde düzenlenen "İlim Yayma Ailesi 17. Geleneksel 1 Ocak Buluşması"nda konuştu.

İlim Yayma Cemiyetinin öğrencilik dönemlerinde kendilerine de yuva olduğunu ve sosyalleşmeleri açısından önemli katkılar yaptığını anlatan Altun, bu kuruma emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlim Yayma Cemiyetinin ilim ve irfanı esas alarak milleti gözeten bir ocak olduğunu hatırlatarak, buradaki talebeliğinin 1990'lı yılların ortalarına denk geldiğini aktaran Altun, bu dönemin, uluslararası müesses nizamın Türkiye'yi iyice baskıladığı ve baskının da karşılık bulduğu yıllar olduğunu söyledi.

Altun, tarihsel olarak Batı sömürgeciliğinin farklı yol ve söylemlerle yol aldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başlangıçta zor ve şiddet kullanarak, sert güç uygulanarak Batı dışı toplumların sömürülmesi var. Batı sömürgeciliğinin kullandığı başka bir yöntem, 2. Dünya Savaşı sonrasında çok daha belirgin bir şekilde Batı dışı dünyayı uluslararası sistemde bağımlı bir konuma yerleştirerek sınırlı oranda pay vererek sömürme yaklaşımını gördük. Bunu da 1945 sonrasında Batı'nın, Batı dışındaki dünyayı sömürme politikalarında gördük. Bu anlamda baskı, pay verme, yahut ikna yöntemleri 1990 yıllarına baktığımız dönemde Türkiye'yi bağımlı düzenin bir parçası haline getirmek için aynı anda kullandığı yöntemlerdir. 90'lı yıllar, tepeden inmeci, Batılılaşma, sözüm ona modernleşme uygulamalarının en sert şekilde uygulandığı giderek de zulüm politikalarının bariz bir hale geldiği dönemdir."

Altun, 28 Şubat ile birlikte kendini açığa çıkaran düzenin, Türkiye'nin siyasal hayatında zulüm ve adaletsizliğin zirveye çıktığı bir dönem olarak yaşandığını ve bu süreçte toplumsal muhalefetin baş gösterdiğini söyledi.

Bu toplumsal muhalefetin gelecek inşası ve toplumsal alanda adalet talebi olduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti:

"2000'li yıllarda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki hareket, toplumsal bu talebin karşılığı olarak ortaya çıktı ve o dönemden bugüne adalet ve kalkınma esaslarını dikkate alarak siyaset yaptı. Bugüne kadar bu iki uhdeyi esas alarak siyaset yaptı. Türkiye dışarıdan yönlendirilen krizlerin, esaretin altındaki bir ülke mi olacak yoksa biriken sorunlarına yapısal çözümler üreten iddia sahibi bir aktör mü olacak? Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde zor ve özgürleştirici olan yolu seçti. Baktığımızda o günden bugüne Türkiye çok ciddi bir mücadele verdi."

Altun, bu mücadelelerin kolay olmadığını, Türkiye'nin bu sürede büyüdüğünü, vesayet odaklarının tasfiye edildiğini, siyaset kurumlarının itibarlı hale geldiğini belirterek, "Birçok temel insan hakları sorunları çözüme kavuşturuldu, toplum-devlet ilişkileri rehabilite edildi, terörü kaynağından kurutma stratejisi ile toplumsal barış ve huzur ortamı, refah ilan edildi. Bütün bunlarla birlikte ekonomide ve dış politikada özel bir siyasal alan inşa edildi." diye konuştu.

Altun, bu sürecin çok zor fedakarlıklarla başarıldığını tekrarlayarak, Gezi kalkışmasından 15 Temmuz'a ve finansal müdahale operasyonlarına kadar Türkiye'nin birçok müdahale ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Bugün itibarıyla bu mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Bugün bu mücadele iki alanda oluyor. Bir tarafta büyük, güçlü, üretken ve özgür bir Türkiye hayali için mücadele edenler, diğer taraftan ise küçülen iddialarından vazgeçen ve istikrarsızlaşan Türkiye. Bir taraftan güçlü bir siyasal liderlikle yol alan bir Türkiye, diğer taraftan kendi iç çekişmelerine, kendi menfaat çekişmelerine hapsolmuş parçalı bir yönetim mekanizmaları vadeden yapı. Bir taraftan kendi teknolojisini üreten, bağımsızlaşan bir Türkiye, diğer taraftan dışa bağımlılıkta ısrar eden bir Türkiye anlayışı var. Yine bir yanda terörü kaynağında kurutarak terörle mücadele eden, küresel terörizmle mücadele eden Türkiye, diğer tarafta terör örgütlerini himaye edenlerin ve onlara hamilik yapanların etki ettiği yönetim mekanizmalarına sahip Türkiye... Bugün bu mücadele devam ediyor. Türkiye siyasal gerçekliği içerisinde baktığımızda uluslararası yapıların etki ettiği, normal şartlarda yan yana gelmesi dahi düşünülemeyecek olan unsurların bir araya geldiğini görüyoruz. Bunlar için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı bir siyasal kimlik haline gelmiş olmaları tek ortak noktaları. Kendilerini kimliklendirdikleri nokta bu."

"Dünya tam anlamıyla küresel belirsizlik ve kaos çağını tecrübe ediyor"

"Bugün dünya tam anlamıyla küresel belirsizlik ve kaos çağını tecrübe ediyor. Bu çağda istikrarlı bir ülkede olabilmek son derece kıymetli bir kazanım." diyen Altun, şöyle devam etti:

"O ülke için o ülkenin toplumları için kazanım. Bölge için ve küresel barış için de bir kazanım. Liberal küreselleşme ütopyasının esas itibarıyla iflas ettiği uluslararası alanı tecrübe ediyoruz. Uluslararası alanda ticaret savaşları, korumacılık anlayışının baş gösterdiğini görüyoruz. Finans krizlerinin, ham madde krizlerinin, salgınların sağlık krizlerinin kendisini gösterdiği bir dünyada yaşıyoruz. Küresel terörizmin hatta sıcak savaşların hükmettiği bir alanı tecrübe ediyoruz. Bütün bunlar esas itibarıyla bu kritik kaos çağında güçlü bir siyasal liderliği ve istikrarın önemini ortaya koyuyor. Türkiye bu anlamda güçlü bir siyasal liderlikle yol alan bir istikrar adası konumundadır. Türkiye bununla da yetinmemekte istikrarcı bir güç konumu kazanmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde."

Altun, 1945 sonrası kurulan ana taşıyıcı kurumlarının uluslararası düzeni yönetme konusunda tam bir basiretsizlik ve kabiliyetsizlik yaşadığını gördüklerini belirterek, "Bu kurumların hiçbiri küresel alana hükmeden makro sorunları çözüm konusunda başarı sergileyemiyor. Bugün insani krizler söz konusu olduğunda bu kurumların çözüm üretemediğini görüyoruz. Türkiye insani krizler söz konusu olduğunda gayrisafi yurt içi hasılaya oranla insani yardımlarda dünyada birinci, kalkınma yardımlarında ise dünyada ikinci sıradadır. Pandemi sürecinde bu kurumların çözüm üretemediğini gördük. Bu süreçte Türkiye destan yazdı. Gerek sağlık altyapısıyla gerek güçlü sosyal devlet performansıyla uluslararası arenada pozitif anlamda ayrıştı. Avrupa ülkelerinin birbiriyle maske savaşı yaptığı adeta birbirlerinin sağlık ekipmanlarını adeta çalmak için mücadele ettiği dönemde Türkiye gelişmekte olan ülkelere sağlık ekipmanları ve daha sonra aşı konusunda ciddi yardımlar yaptı. Suriye iç savaşı başta olmak üzere bu kurumların ne kadar başarısız olduğunu gördük. Bu noktada birçok sorunun çözümü konusunda Türkiye'nin somut katkıları önde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

 "Türkiye son 20 yılda çok büyük dönüşüm geçirdi"

Rusya Ukrayna savaşında da Türkiye'nin ciddi adımlar attığını, tahıl koridoru ve esir takasıyla beraber savaşın bitmesi konusunda ciddi adımlar attığını hatırlatan Altun, savaş başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile olan ilişkisinin Batıcı aktörler tarafından sorunsallaştırıldığını, hatta Türkiye'nin dış politikasında "eksen kayması" gibi anlamsız tartışmalar olduğunu kaydetti.

Altun, savaş başladıktan sonra Batılı ülke liderlerinin bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzakere etmesi için yaptığı çağrıları herkesin bildiğini dile getirerek, "Türkiye son 20 yılda çok büyük dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümün doğal parçası olarak bu sürece şahitlik eden aktörleriz. Zaman zaman kritik tarihsel süreçleri bir adım geri çıkarak okumak anlamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz artık uluslararası, küresel bir adalet mücadelesidir"

Bu dönüşümün yeterince anlaşılmadığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm sadece Türkiye içinde adalet, kalkınma mücadelesi ile ilgili bir mücadele değildir. Aynı zamanda küresel sistemin dönüşümü ile ilgili bir mücadeledir. Batılı sömürge sisteminin ve bununla beraber hareket eden Batıcı bağımlılık düzeninin doğası ile ilgili bir dönüşümdür. Türkiye bu yönüyle Batı'nın sömürge istemine karşı bir model ortaya koymuştur. Özgün bir modernleşme yorumu üretmiştir. Yürüttüğü adalet mücadelesiyle örnek olan doğru yanlış cetvellerini değil kendi akli hesabıyla bölgesinin gerçekleriyle hareket edebileceğini göstermiştir. Şunu çok ve net şekilde ifade ediyoruz; 20 yılda Türkiye'de toplumsal adaletsizliğe sebebiyet veren çarkların kırılması noktasında çok önemli adımlar atıldı. Şimdi küresel alandaki adaletsizlikleri, bu adaletsizliklerin arkasındaki çarkları kırma zamanıdır. Bu noktada mücadelemiz artık uluslararası, küresel bir adalet mücadelesidir. Bu küresel mücadeleyi kazandığımızda bu millet kazanacaktır. Üretmek hem büyük ve güçlü bir Türkiye için, hem bölgesel barış hem de küresel barış için bir teminattır. Aynı zamanda bu coğrafyanın insanları bu ülkenin insanları için bir kazanımdır. Bu kazanımı daha da ileriye götürmek için el birliğiyle gayret sarf edeceğiz."

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 21 Şubat 2024
İmsak 06:20
Güneş 07:45
Öğle 13:23
İkindi 16:21
Akşam 18:51
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8