Aday Memurun Nakil Durumu | Haberasyon
 • Thor 3 Fragman 2017 İzle
  Thor 3 Fragman 2017 İzle
 • AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle
  AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle
 • Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017
  Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017
 • TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman
  TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman
 • Maymunlar Cehennemi: Savaş I Türkçe Altyazılı Fragman I Temmuz 2017
  Maymunlar Cehennemi: Savaş I Türkçe Altyazılı Fragman I Temmuz 2017
 • Hitman: Agent 47 2015 -Fragman -Trailer
  Hitman: Agent 47 2015 -Fragman -Trailer
 • Hızlı ve Öfkeli 7 – Fragman – Trailer
  Hızlı ve Öfkeli 7 – Fragman – Trailer
 • Focus 2015 – Fragman – Trailer
  Focus 2015 – Fragman – Trailer
 • Esaretin Bedeli
  Esaretin Bedeli
 • Feci Araba Kazaları
  Feci Araba Kazaları
Haberasyon
Hasta Yatakları Nedir? Nereden Alınır?
Hasta Yatakları Nedir? Nereden Alınır?

Hasta Yatakları Nedir? Nereden Alınır?...

Thor 3 Fragman 2017 İzle
Thor 3 Fragman 2017 İzle

Thor Serisnin 3. serisnin fragmanı...

AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle
AVATAR 2 Fragman #1 2017 – İzle

Avatar 2 Filminin Fraganı Görücüye...

Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017
Dünya Şavası Z – 2 (World War Z -2) Fragman 2017

Dünya Savaşı Z nin beklenen...

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman
TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE | Türkçe Dublajlı İlk Fragman

Transformers ın beklenen 5. serisinin...

ABD ambargosu Türk firmasını dünya devi yaptı
ABD ambargosu Türk firmasını dünya devi yaptı

ABD ambargosu ile başlayan yerli...

İbrahim Erkal’dan acı haber! Hayati tehlike sürüyor
İbrahim Erkal’dan acı haber! Hayati tehlike sürüyor

Evinin otoparkında baygın halde bulunan...

Son dakika: FETÖ’nün ‘kara kutusu’ yakalandı
Son dakika: FETÖ’nün ‘kara kutusu’ yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan’ın Rodos...

Karşınızda iPhone 6
Karşınızda iPhone 6

iPhone 6 Fotoğrafları, iPhone 6...

Scarlett Johansson En Güzel Resimleri
Scarlett Johansson En Güzel Resimleri

Scarlett Johansson En Güzel Resimleri...

Kırmızı kart isteyen?
Kırmızı kart isteyen?

Seksi hakem objektiflere verdiği pozlarla...

Amanda Seyfried Resimleri
Amanda Seyfried Resimleri

Amanda Seyfried Resimleri amanda seyfried...

Ponpon kızlara yürek dayanmıyor
Ponpon kızlara yürek dayanmıyor

Amerikan Buuz Hokeyi Liginin ponpon...

Uçaklar ve Uzay Gemileri
Uçaklar ve Uzay Gemileri

Uçaklar ve Uzay Gemileri _proje...

Porno yıldızının başı dertte !
Porno yıldızının başı dertte !

Lübnanlı olan Mia Khalifa isimli...

En Pahalı Saatler
En Pahalı Saatler

En Pahalı Saatler dünyanın en...

Haberasyon
Aday Memurun Nakil Durumu
Meltem Görürüm Meltem Görürüm mgorurum@haberasyon.com

Aday memurlar adayl?k süre zarf?nda s?nav (KPSS) yoluyla muvafakat ald?ktan sonra ba?ka kurumlara yerle?ebilmektedir.

Aday memurlar adayl?k süre zarf?nda s?nav (KPSS) yoluyla muvafakat ald?ktan sonra ba?ka kurumlara yerle?ebilmektedir.

Bir kamu kurumuna memur olarak atanan ki?inin ilk statüsü aday memurluktur. Aday memurluk süresi bir ila iki y?l aras?nda de?i?mektedir. 657 devlet kanunlar? kanununun 54. Maddesinin ikinci f?kras?nda, aday memur olarak atanm?? devlet memurunun adayl?k süresi bir y?ldan az olamazken iki y?ldan da fazla olamaz ve bu süre zarf?nda aday memurun ba?ka kurumlara nakli yap?lamaz hükmü yer almaktad?r.

Bu hükme göre adayl?k süresi bir ve iki y?l aras?nda de?i?mektedir. Kamu kurumlar?n?n, hangi süreyi uygulayaca?? kendi insiyatindedir.

Naklen geçi? konusu

Aday memurlar? ilgilendiren bir di?er konu naklen geçi?lerdir. Aday memurlar?n istisnalar d???nda ba?ka kuruma naklen geçi?i yap?lamamaktad?r. Fakat 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 54.maddesinin ikinci f?kras?na ili?kin olarak Devlet Personel Ba?kanl??? konuya yönelik olarak mütalaa vermi?tir. Mütalaada; ‘657 say?l? Kanun’un 54’üncü maddesinde geçen ‘nakil’ ibaresinden memurun ba?ka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya s?nava tâbi tutulmaks?z?n naklen atanmas?n?n anla??lmas? gerekti?inden, s?nav sonucuna göre yap?lan atamalar gere?ince yap?lmas? gereken nakiller kanunun 54’üncü maddesinde geçen ‘nakil’ anlam?nda de?erlendirilmemektedir’ denilmi?tir. Bu da adayl?k süresinde olan devlet memurunun tekrar KPSS’ye girmesi halinde alaca?? yeni puan?yla atanmas?n? mümkün k?lmaktad?r. Atama sonras?nda da aday memurluk ataman?n yap?ld??? yerde devam etmektedir. S?nav yoluyla yerle?en aday memurlar kurumlar?ndan muvafakat alabilmektedirler. Muvafakat alamayan memur idari yarg? yolunu kullanabilmektedir. Bu konudaki idari yarg?n?n kararlar? istikrar kazanm??t?r.

KPSS sonuçlar?na göre atamas? gerçekle?en aday memurun önceki çal??ma süreleri adayl?k süresinin hesab?na i?lenecektir. Fakat K?T’lerde veya 657 say?l? Kanunun 4/B statüsünde sözle?meli olarak çal???lan süreler kazan?lm?? hak ayl???nda de?erlendirilmesine ra?men adayl?k süresi içerisinde de?erlendirilmemektedir. Yani yeni ataman?n gerçekle?ti?i yere geçen aday memurun, çal??t??? süreler adayl?k süresine dâhil edilmemekte, adayl??? yeniden ba?lam?? olmaktad?r.

Aday memurun nakline ili?kin olarak ise 657 say?l? kanunda hükümler yer almaktad?r. Yukar?da da de?indi?imiz gibi aday memurun nakline ili?kin olarak adayl?k süresinde ba?ka kurumlara nakil yap?lamaz. Fakat ba?ka kurum olmad??? müddetçe aday memur kendi kurumu içerisinde yer de?i?ikli?i yapabilir.

Örnek vererek aç?klayacak olursak; Sa?l?k Bakanl??? bünyesinde çal??an bir aday memurun ba?ka bir ildeki Sa?l?k Bakanl???’na ba?l? bir kuruma naklen atamas? yap?labilmektedir. Ancak aday memur s?navs?z olarak ayn? düzey ve unvanla Milli E?itim Bakanl???’na naklen geçemez.

Baz? kamu kurumlar?n?n kurumsal olarak ç?kard?klar? atama ve yer de?i?tirme yönetmeliklerinde nakle ili?kin olarak süre s?n?rlamas? getirilebilmektedir. Örne?in aday memur olarak atamas? gerçekle?en bir ö?retmen aday memurlu?u bitmeden nakil isteyememektedir.


14127
Meltem Görürüm » Yazarın Diğer Yazıları

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


Yukarı Geri Ana Sayfa